Laatste maskerbijdrage
Zoals elders al op deze site is vermeld, willen sommige mensen het liefst zo snel mogelijk na de bestralingsperiode alles vergeten en dat (claustrofobische) masker nooit meer zien. In dat geval wordt het masker zo snel mogelijk door het personeel van de kliniek vernietigd.
Anderen daarentegen willen het masker mee naar huis nemen als aandenken.

Nog anderen doen iets met hun masker, zoals in dit geval. Dit masker van Walter is door een vriend van de familie op geheel eigen wijze beschilderd en in een lijst geplaatst. Direct na het overlijden van Walter heeft zijn echtgenote het masker aan het Lemniscaatmonument gegeven. Zij vond het een te grote belasting om steeds maar herinnerd te worden aan die afschuwelijke periode.

Op haar verzoek vertellen we hier in het kort haar verhaal:
Bij Walter werd in 2011 een hersentumor geconstateerd. Na veel onderzoek werd uiteindelijk eind 2011 geconstateerd dat het om een glioblastoom (ook wel glioom of anaplastisch glioom genoemd) ging - een zeer agressieve hersentumor. Er volgden twee hersenoperaties, één in januari en één in juli 2012 met later als ondersteunende therapie bestraling en chemotherapie. In de jaren die volgden ging Walter echter steeds meer achteruit om op 6 september 2016 uiteindelijk zijn harde strijd op te moeten geven.


Stand van zaken m.b.t. de verzamelde maskers

Inmiddels zijn er ter wille van Lemniscaatmonument ongeveer 250 maskers verzameld en dat aantal groeit nog dagelijks. Die maskers komen uit verschillende landen - met name Frankrijk en Nederland.
Kijk over de mogelijkheid een eigen masker bij te dragen, naar deze pagina.
Hieronder staat de verwijzing naar een formulier vermeld.


Formulier voor een maskerbijdrage
3D-presentatie